Akademi müzik merkezi gitar kursuGitar Kursu

Gitar çok sesli müziğe uygunluğu, 15. yy’dan bu yana gelişen yapısı, kolay erişilebilirliği ile süreçler boyunca popüler bir enstrumandır.Gitar eğitim ve öğretim alanında sıkça tercih edilen bir müzik aleti olmuştur.

Gitar öğretiminin uygulandığı eğitim ve öğretim ortamlarında farklı eğitim düzeyleri gözlemlenmesi olağandır. Ancak temel gitar eğitimi, her müzik kurumunda aynı titizlilik ve bilinçle ele alınması gereken bir olgudur. Akademi Müzik Merkezi’nde Gitar öğrenimi ile birlikte, bireyler teorik bilgilerin yanı sıra çalım teknikleri ve eşlik yapabilme yetisini de kazanırlar. Bireyler  bilinçli ve düzenli uygulanan müfredatımızla, kendilerini koordine edebilme,  yönlendirebilme, parçaları yorumlayabilme becerilerini,  mükemmel sonuçlara ulaşabilirler.

Gitar öğrenen bireylerin çalışma disiplininin farkına varması, yeni ve farklı eserlere meraklı olması, bireyin eğitiminde önemli aşamalardan biridir. Bireyin yeteneğinin yanı sıra gitar eğitmeninin de gerek mesleki, gerekse öğrencisi ile iletişiminin uyumlu olması öğrenme şevkîni artıracaktır. Zira enstrüman öğrenmekte en iyi rol model eğitmen olacaktır.  Her alanda olduğu gibi gitar öğretmeni de verdiği derslerde, vereceği konu hakkında planlamayı iyi yapmalıdır.

Branşlarında usta ve alanlarında uzman olan eğiticilerleBireye özgü esnek ders saatleriyleHer yaşa özel eğitim müfredatlarıylaKlasik Gitar, Elektro Gitar ve Bas Gitar branşlarıyla Bursa’da Gitar Dersleri veren müzik kursu olma özelliğini taşıyan Akademi Müzik Merkezi sizlere gitar sanatının kapılarını açıyor.