saksafon kursuSaksafon Kursu

Modern nefesli sazlar içerisinde kuşkusuz en çok ilgi duyulan enstrümanların başında saksafon gelmektedir. Eğitimi noktasında geniş bir seçenek alanı bulunmayan saksafon, kurumumuzda uzman ve deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitim kadromuzda bölüm mezunu müzisyenler ve müzik öğretmenleri görev almaktadır ki, saksafon kursu programına dair modern metotların en iyi şekilde uygulanabilmesi için gerekli donanım tüm alan eğitmeni personellerimizde mevcuttur.Saksofon, bakır nefesli ve kamışlı sazlardandır. Klarnet ile aynı aileden olan enstrüman bir klasik batı sazı değildir. Enstrümanın modern müzik enstrümanı olduğunu söyleyebilmek mümkündür ki, zaten senfoni orkestralarının bir parçası da olmayan saxofon, jazz blues, RnB ve diğer popüler türlerde etkin biçimde kullanılmaktadır.

Saksafon Çalmak Zor Mu

Nefesli sazların çalınmasının zor veya kolay olduğuna dair pek çok tartışma söz konusudur. Elebtte saksofon için de hemen hemen aynı durum geçerlidir. Çok fazla mekanik detayı bulunan ve oldukça geniş bir ses aralığına sahip olan enstrümanın saksafon kursu alınarak çalınamaması için hiçbir sebep yoktur. Tabii farklı boyları olan enstrümanın bazı yaş gruplarına uygun olmadığı da bir gerçektir.Özellikle erken yaş grubunda tenor ve bariton saksofonun çalınabilmesi mümkün değildir. BU yaşlarda alto saksofon dahi öğrenciye ağır gelebilmekte ve klarnetin bir benzeri olan soprano saksofonun kullanılması söz konusu olmaktadır. Metot itibariyle çok büyük farklar söz konusu olmasa da, farklı boyutlardaki saksofon türlerinin çalım özellikleri ciddi şekilde değişiklik arz edebilmektedir.

Kimler Saksafon Kursu Alabilir?

Belirttiğimiz gibi, belli bir yaştan önce saksafon kursu almak, pek çok enstrümanın aksine mümkün değildir. En azından orta öğretim düzeyine gelmiş olmak saksafon kursu alabilmek için daha doğru bir zeminin oluşmasını sağlayabilirken, ileri yaşlarla ilgili bir sınırlama söz konusu değildir. Fiziksel olarak herhangi bir engeli olmayan herkesi saksafon kursu alabilir ve enstrümanı kolayca çalabilir.Kurumumuzda saksafon kursu programına alan uzmanı, deneyimli müzisyenler girmektedir. Eğitimlerimiz modern öğretiler tarafından oluşturulmuş kapsamlı müfredatları kapsamakta ve müzik teorisinden, teknik eğitime kadar tüm detayları kapsamaktadır.